Styret i Stavanger Sentrum AS

Styret i Stavanger Sentrum AS består av 8 styremedlemmer og 4 varamedlemmer: 
 
Stavanger Sentrum AS er en liten, men operativ sentrumsorganisasjon som gjennom sitt daglige virke jobber for attraktive og tilgjengelige byopplevelser, med mål om økt besøk, salg, omsetning og eiendomsverdi. Det er 2 ansatte i Stavanger Sentrum AS.