Norsk Sentrumsutvikling (NSU)

Norsk Sentrumsutvikling er en landsdekkende medlemsorganisasjon med førtifem medlemmer. Blant disse finner en sentrumsorganisasjoner, næringsforeninger og andre landsdekkende foretak - i første rekke Hovedorganisasjonen Virke.                                                                                                                                                          NSU skal initiere og stimulere til strategisk riktig og tverrfaglig organisert sentrumsutvikling i Norge. Hovemålsetningen er å bidra til at norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige bysentra og funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelse, så vel som infrastruktur og boligetablering.                                                                http://norsk-sentrumsutvikling.no
Les mer om NSU her