BYENs visjon

"Stavanger sentrum skal være det mest aktive og attraktive handels- og opplevelsesentrum i regionen."

Vi har skogate & gullsmedgate, tekstilgate & gave- og interiørgate, cafégate, trehus & smale gater, gammelt & nytt, bank & post, venner & kjente, buss & drosjer, Frelså & Polet, kino & bibliotek, restauranter & kafeer, musikk & sang, krabbe & reker, frisk luft & blå himmel, småbåthavn & hurtigbåtterminal, Domkirken & Torget, gagger & brostein, parkeringsplasser & gamlebenker, boder & utstillinger – og nytt vær hver dag